Dank je voor je bereidheid en vrijgevigheid om New Page Ministries: “Van New Age naar Gods Woord” financieel te ondersteunen. New Page Ministries dient 100% op basis van donaties. We zijn vereerd door je gift en zijn dankbaar voor je focus op Gods Koninkrijk en Gods Woord.

In Nederland zijn we sinds kort ondergebracht bij de Stichting Werkers in de Wijngaard. Deze in 2010 opgerichte Stichting stelt zich ten doel de opdracht van Jezus Christus gestalte te geven en uit te voeren zoals vermeld in Mattheüs 28:18-20. Zij biedt zogenoemde Werkers een geestelijke, materiële en financiële infrastructuur. Omdat Stichting Werkers in de Wijngaard een ANBI-status heeft (RSIN: 823173410), zijn voor in Nederland belastingplichtigen giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen. New Page Ministries en het door de ministry geïnitieerde project BOAT heeft een eigen pagina op de website van de Stichting. Giften kunnen overgemaakt worden op het Rabobank rekeningnummer van Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. Project BOAT Alicante.

Geven via ANBI: Stichting Werkers in de Wijngaard


Bankrekeningnummer: 

NL14RABO0136983979

Ten name van: Stichting Werkers in de Wijngaard

BIC Rabobank: RABONL2U

SWIFT: RABONL2UXXX

o.v.v. Project BOAT Alicante

!Vergeet ‘PROJECT BOAT Alicante‘ niet bij de overschrijving te vermelden, anders komt de gift niet ten goede van New Page Ministries maar is het een algemene gift aan Stichting Werkers in de Wijngaard!

Voor donaties in de Verenigde Staten zijn wij verbonden aan Live Global, de partnerschap-tak van de bekende missieorganisatie ABWE. ABWE is bijna 100 jaar geleden opgericht en bedient op dit moment meer dan 1.000 missies in meer dan 70 landen. Alle giften voor onze ministry die binnenkomen via ABWE zijn belasting aftrekbaar voor Amerikaanse burgers en organisaties. Donaties kunnen gedaan worden met gebruik van Visa, Discover, American Express, MasterCard of eCheck. De organisatie is ingericht op het ontvangen van donaties van allerlei aard: eenmalige donaties, terugkerende (bv maandelijkse) donaties, donaties van aandelen, goederen, erfdeel etc.

ABWE is E.C.F.A. geaccrediteerd. Dit bevestigt hun lidmaatschap bij het Evangelical Council for Financial Accountability, een groep van religieuze en educatieve organisaties die gecommitteerd zijn aan financiële integriteit. Voor geven via ABWE / Live Global, kijk op de donatiepagina van onze Engelstalige website en klik hier.

  • We hopen binnenkort ook een Spaanse bankrekening te hebben voor de asociacion.