Dank voor je interesse in het ondersteunen van New Page Ministries door een legaat schenking. Op deze manier help je met de continuïteit van onze ministry voor de jaren die gaan komen. Een legaat maak je bij testament bij een notaris. Er zijn verschillende manieren om een legaat schenking te doen.

Iedere schenking:

  • Is fiscaal aftrekbaar voor Nederlandse belastingplichtigen
  • Komt ten goede aan het werk van New Page ministries
  • Heeft langdurige impact voor de Grote Opdracht

Enkele voorbeelden van giften zijn:

  • Aandelen & Effecten
  • Testamenten, Trusts & Geplande schenkingen / Periodieke giften
  • Onroerend Goed
  • Cadeaubonnen
  • Andere bezittingen

Op onze Engelstalige website vind je meer informatie over legaat schenkingen (in het Engels) via ABWE.

https://newpageministries.org/legacy-giving/

In Nederland loopt de legaat schenking via de missieorganisatie Stichting Werkers in de Wijngaard (met ANBI status). Voor meer informatie neem contact met ons op via grace@newpageministries.org

Een legaat schenking is een bijzondere vorm van geestelijk nalatenschap waardoor Gods werk binnen en door de ministry levens kan blijven zegenen en veranderen door het delen van Zijn waarheid.