Biblical counseling (counseling op basis van de Bijbel) is een belangrijke manier om Gods waarheid te delen. Ingrid Bijl houdt zich binnen New Page Ministries vooral bezig met deze counseling ministry, waarin ze mensen bijstaat die worstelen met geestelijke, emotionele, spirituele en professionele vraagstukken in hun leven. Een van onze doelen in de toekomst is, als de Heere het wil, het oprichten van het Centre for Biblical Counseling Europe, een plaats waar trainingen, workshops en conferenties gegeven kunnen worden over Biblical Counseling en voor het opleiden van Biblical counselors. In Europa, met 446 miljoen inwoners, zijn er nauwelijks gecertificeerde Biblical counselors te vinden.

“Dit alles nu is uit God, die ons door Christus met Zichzelf verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft” 2 Korintiërs 5:18

Waarom Biblical Counseling?
Het leven brengt ons allerlei omstandigheden. Hoe we daarmee omgaan hangt af van onze overtuigingen. In Biblical Counseling nemen we de Bijbel als ons uitgangspunt. De Bijbel leert ons dat we zorgen, stress of emotionele problemen in ons leven kunnen overwinnen door ons leven in lijn te brengen met God’s wil.

Een veranderd hart
In Biblical counseling kijken we naar onze externe bron van waarheid en wijsheid, Jezus Christus. We hebben de Heilige Geest nodig om verandering in onze harten te brengen en om veranderde gevoelens, veranderde gedachten en veranderd gedrag voort te brengen. Alleen door een veranderd hart kunnen zijn wij in staat om te leven zoals God van ons vraagt en is het mogelijk om blijvende vreugde en vrede te vinden.

Een Biblical counselor erkent het Woord van God als volledig, volkomen en onfeilbaar en als toetssteen in elke elke levenssituatie. Door de Bijbel te bestuderen en ernaar te handelen, leren we om verkeerde denkwijzen te veranderen en op de juiste manier om te gaan met de situaties die het leven ons voorschotelt.

Waarom geen seculiere counseling?
Ingrid Bijl: “Zoals je op mijn persoonlijke pagina en in mijn artikelen kunt lezen, ben ik vele jaren coach en counselor geweest. Mijn counseling was, net als mijn kijk op het leven, geïnspireerd op New Age- en seculier denken en omvatte veel verschillende seculiere, psychologische praktijken.

In seculiere counseling en psychologie zoeken counselors en therapeuten de oplossing van de meeste problemen bij de counselees. Counselees worden gestimuleerd om zichzelf te verbeteren, om te groeien in zelfkennis en hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. In seculiere counseling worden de counselees aangespoord en getraind om zichzelf van binnenuit te ondersteunen, vanuit hun eigen bron van energie, hun eigen waarheid, hun eigen moraliteit en volgens hun eigen idee van God”.

Biblial counseling ministry in Europa
“Sinds 2016 woon ik in Spanje, een land dat gedomineerd wordt door een diepgewortelde afkeer van alles wat ‘religieus’ en ‘kerk’ is. De bevolking bestaat voornamelijk uit mensen die van huis uit katholiek zijn (maar niet echt geloven) of atheïst zijn. Slechts 0,4% van de bevolking beschouwt zichzelf als gereformeerd, evangelisch of anderszins christelijk. Spanje wordt daarom wel eens “het spiritueel donkerste gedeelte van Europa” genoemd.

Mijn thuisland Nederland heeft een religieuze geschiedenis, zowel aan de katholieke als aan de gereformeerde kant van het spectrum. New Age en postmodern denken vieren echter hoogtij, ook onder christenen. Recente statistieken (CBS 2018) laten zien dat 78% van de Nederlandse bevolking nooit naar een kerk of religieuze dienst gaat. Slechts 10% gaat minstens één keer per week naar de kerk.”

3 Doelen voor de ministry
New Page Ministries heeft 3 doelen met betrekking tot de Biblical Counseling Ministry:

  • Meer bekendheid geven aan Bijbels counselen in Europa.
    Het Woord van God is nodig in Europa. Bijbelse counseling is in naar mijn overtuiging de enige vorm van hulpverlening die werkelijke waarde en blijvende vrede kan brengen in het leven van mensen in emotionele, spirituele of geestelijke nood.

  • Oprichting van Biblical Counseling Center Europe.
    Een centrum voor het opleiden van Biblical counselors, waar trainingen, workshops en conferenties gegeven worden.

  • Bijbelse counseling en christelijke retraites aanbieden.
    Wij bieden Bijbelse counseling en christelijke retraites aan om mensen in nood te helpen (Engels- en Nederlandstalig). Voor meer informatie ga naar Biblical Counseling Europe (Engelstalige website).