Laatst bijgewerkt: 28 september 2021

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw informatie wanneer U de Dienst gebruikt en informeert U over Uw privacy rechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de betekenis zoals gedefinieerd onder de volgende definities. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

Account betekent een unieke account die voor U wordt aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Organisatie (in deze Overeenkomst aangeduid als “de Organisatie”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar New Page Ministries, Carrer Censal 4 – 4 – 5, Villajoyosa, 03570 Alicante, Spanje.

Voor de toepassing van de GDPR is Organisatie de Gegevensbeheerder.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst, met daarin de gegevens van Uw surfgeschiedenis op die website, naast de vele andere toepassingen.

Land verwijst naar: Spanje

In de zin van de GDPR (General Data Protection Regulation) verwijst Gegevensverantwoordelijke naar de Organisatie als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Do Not Track (DNT) is een concept dat door de regelgevende instanties in de VS, met name de U.S. Federal Trade Commission (FTC), is gepromoot om de internetindustrie in staat te stellen een mechanisme te ontwikkelen en toe te passen waarmee internetgebruikers het volgen van hun onlineactiviteiten op verschillende websites kunnen controleren.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

In het kader van de GDPR wordt onder Persoonsgegevens verstaan alle informatie die op U betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Dienst verwijst naar de Website.

Onder Dienstverlener wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Organisatie verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door de Organisatie in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens de Organisatie te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om de Organisatie te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt. In het kader van de GDPR worden Dienstverleners beschouwd als Gegevensverwerkers.

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

De website verwijst naar New Page Ministries, bereikbaar via https://newpageministries.org   

U betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijk individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Onder GDPR (General Data Protection Regulation), kunt U worden aangeduid als de Betrokkene of als de Gebruiker, aangezien U de persoon bent die de Dienst gebruikt.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Emailadres

Voornaam en achternaam

Telefoon

Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van Uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert met of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op Onze Service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om Onze Service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die Wij gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies of Browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser instrueren om alle Cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U sommige delen van onze Diensten mogelijk niet gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat deze Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
 • Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) om informatie te verzamelen en op te slaan over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die gebruikt worden voor Browser Cookies. Voor meer informatie over hoe U Flash Cookies kunt verwijderen, leest U “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokaal gedeelde objecten?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web beacons. Bepaalde secties van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) die de Organisatie bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem en server integriteit).

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Persistente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser afsluit. Meer informatie over cookies: Wat zijn Cookies?

Wij gebruiken zowel Sessie- als Persistente Cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om U diensten te verlenen die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen sommige van de functies te gebruiken. Zij helpen om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om U van deze diensten te voorzien.

Cookies Beleid / Bericht Aanvaarding Cookies

Type: Blijvende Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben aanvaard.

Functionaliteit Cookies

Type: Blijvende Cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Organisatie kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Dienst te controleren.

Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De door U verstrekte Persoonsgegevens kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van een ander contract met ons via de Dienst.

Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de push-notificaties van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U reeds hebt gekocht of waarover U reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan Ons bij te wonen en te beheren.

Voor overdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere overdracht van sommige of al Onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als ‘going concern’ of als onderdeel van een vereffening of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens die door Ons over onze Servicegebruikers worden bijgehouden tot de overgedragen activa behoren.

Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

Wij kunnen Uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

 • Met Dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om contact met U op te nemen.
 • Voor overdrachten: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van activa, financiering, of overname van al of een deel van Onze activiteiten aan een andere organisatie.
 • Met samenwerkingspartners: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze samenwerkingspartners, in welk geval Wij van die samenwerkingspartners zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Samenwerkingspartners omvatten Onze moederorganisatie en alle andere dependances, die onder gemeenschappelijke controle met Ons staan.
 • Met zakelijke partners: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze zakelijke partners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier met andere gebruikers in de openbare ruimtes uitwisselt, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid.
 • Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

De Organisatie zal Uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

De Organisatie zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de dependances van de Organisatie en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich bevinden buiten Uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in Uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met deze overdracht.

De Organisatie zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke Transacties

Als de Organisatie betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de Organisatie verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke voorschriften

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van de Organisatie te beschermen en te verdedigen
 • mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De Dienstverleners die Wij gebruiken kunnen toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens. Deze derden-verkopers verzamelen, slaan op, gebruiken, verwerken en dragen informatie over Uw activiteiten op Onze Service over in overeenstemming met hun Privacybeleid.

E-mail Marketing

Wij kunnen Uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om U te contacteren met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor U van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze mededelingen van Ons door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die Wij sturen of door contact met Ons op te nemen.

Wij gebruiken MailerLite om onze email marketing abonneelijst te beheren en om emails te versturen naar onze abonnees. MailerLite is een derde partij provider, die uw gegevens kan verwerken met behulp van industrie-standaard technologieën om ons te helpen onze nieuwsbrief te controleren en te verbeteren.

Het privacybeleid van MailerLite is beschikbaar op https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief.

GDPR-privacy

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de GDPR

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Organisatie is onderworpen.
 • Vitale belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Openbare belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt vervuld in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Organisatie is opgedragen.
 • Rechtmatige belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de Organisatie worden nagestreefd.

In elk geval zal de Organisatie graag helpen verduidelijken welke specifieke rechtsgrondslag van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, dan wel een vereiste dat noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Uw rechten onder de GDPR

De Organisatie verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te eerbiedigen en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt het recht onder dit Privacybeleid, en bij wet indien U zich binnen de EU bevindt, om:

 • Verzoek om toegang tot Uw Persoonsgegevens. Het recht om de informatie die Wij over U hebben in te zien, bij te werken of te wissen. Wanneer mogelijk gemaakt, kunt U toegang krijgen tot Uw Persoonlijke Gegevens, deze bijwerken of verzoeken deze te verwijderen, direct binnen de sectie van Uw accountinstellingen. Als U niet in staat bent om deze handelingen zelf uit te voeren, neem dan contact met Ons op om U te helpen. Dit stelt U ook in staat om een kopie te ontvangen van de Persoonlijke Gegevens die Wij over U bewaren.
 • Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren. U hebt het recht om onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over U in ons bezit hebben, te laten corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer Wij ons baseren op een rechtmatig belang als rechtsgrondslag voor Onze verwerking en er iets is in Uw specifieke situatie waardoor U bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van Uw Persoonsgegevens op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer Wij Uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van Uw Persoonsgegevens. U hebt het recht om Ons te vragen om Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor Ons geen goede reden meer is om deze te blijven verwerken.
 • Verzoek om de overdracht van Uw Persoonsgegevens. Wij zullen Uw Persoonsgegevens aan U, of aan een door U gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machine-leesbaar formaat. Let wel dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor U ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.
 • Uw toestemming intrekken. U hebt het recht om Uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken. Als U Uw toestemming intrekt, kan het zijn dat Wij U geen toegang meer kunnen verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

Uitoefening van uw GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Als u een verzoek indient, zullen wij ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over Onze verzameling en ons gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt U contact opnemen met Uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Beleid “Do Not Track” zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Onze dienst reageert niet op Do Not Track-signalen.

Sommige websites van derden houden echter wel Uw surfactiviteiten bij. Als U dergelijke websites bezoekt, kunt U Uw voorkeuren in Uw webbrowser instellen om websites te laten weten dat U niet gevolgd wilt worden. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de voorkeuren of instellingenpagina van Uw webbrowser te gaan.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als Wij er achter komen dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw informatie en uw land vereist toestemming van een ouder, dan kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U klikt op een link van een derde partij, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden U ten sterkste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit Privacybeleid wordt bijgewerkt.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: admin@newpageministries.org

Door deze pagina op onze website te bezoeken:   https://newpageministries.org/privacy-policy/