Dank je voor je bereidheid en vrijgevigheid om New Page Ministries: “Van New Age naar Gods Woord” financieel te ondersteunen. We zijn vereerd door je gift en zijn dankbaar voor je focus op Gods Koninkrijk en Gods Woord.