New Page Ministries heeft als doel om de waarheid van Gods Woord online en offline te delen. Met onze achtergrond van meer dan 35 jaar in New Age en moderne spiritualiteit, geeft God ons de mogelijkheid om mensen te bereiken die door deze moderne spirituele stromingen op een dwaalspoor zijn gebracht. Wij spreken hun taal. We zien ook dat het New Age en post-moderne denken de kerk binnensluipt. Onderscheidingsvermogen is nodig.

We bereiken mensen online en offline door onze creatieve bediening (ministry) IAMoneworld. New Page Ministries richt zich ook op Biblical Counseling (counseling op basis van de Bijbel), een belangrijke manier om Gods waarheid te delen. Een van onze doelen is om het Centrum voor Biblical Counseling Europe op te richten als het in Gods wil ligt natuurlijk. In Europa, met meer dan 750 miljoen inwoners, zijn er nauwelijks gecertificeerde Biblical counselors te vinden.