Studiemateriaal voor groepen

  • A Life in 15 Minutes God zoeken. God vinden.

Het studiemateriaal voor kleine groepen genaamd: ‘A life in 15 minutes – God zoeken. God vinden’ bouwt voort op de getuigenisvideo ‘A Life in 15 Minutes’. Het materiaal is beschikbaar in het Engels maar ook in het Nederlands en bevat een pdf met 6 modules en 6 korte, persoonlijke video’s.

Dit materiaal is geschikt voor huisgroepen, of andersoortige kleine groepen die verbonden zijn aan een lokale kerk.

  • Het materiaal is geschikt voor 6 bijeenkomsten van 1 a 2 uur.
  • Voor het ontvangen van het materiaal stuur een email naar resources@newpageministries.org.

Dit studiemateriaal voor kleine groepen is mogelijk gemaakt door de genereuze ondersteuning van stichting Pharus.