Overweeg je een donatie aan New Page Ministries?

Dank je voor je bereidheid en vrijgevigheid om New Page Ministries: “Van New Age naar Gods Woord” financieel te ondersteunen. We zijn vereerd door je gift en zijn dankbaar voor je focus op Gods Koninkrijk en Gods Woord.

Waar wordt mijn donatie voor gebruikt?

Je donatie kan op heel veel manieren helpen. Het kan helpen bij het produceren en verspreiden van nieuwe video’s of ander toerustingsmateriaal. Het kan helpen bij de dagelijkse ministry kosten maar kan ook een bijdrage leveren aan project BOAT in Alicante. Project BOAT (Beginning Of All Things) is een ontmoetings- en uitreikingsplek, een hub waar ook de creative ministry en Biblical counseling ministry onderdak vinden, waar samen met anderen gebedsbijeenkomsten, Bijbelstudie en lezingen worden georganiseerd. Je donatie kan ook helpen bij het mogelijk maken van Biblical counseling sessies voor jonge mensen die net uit de New Age komen, of bijdragen aan een retraite voor een werker (HOMe).

Is mijn donatie aftrekbaar voor de belasting?

New Page Ministries ontvangt giften via de Nederlandse Stichting Werkers in de Wijngaard. Deze stichting heeft een ANBI status, en dus is je gift in Nederland aftrekbaar voor de belasting. Voor donaties in de Verenigde Staten zijn wij verbonden aan Live Global, de partnerschap-tak van de bekende missieorganisatie ABWE. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar voor Amerikaanse burgers. Giften door belastingplichtigen in andere landen en giften via PayPal en rechtstreeks aan onze ministry zijn niet aftrekbaar voor de belasting, maar wel zeer welkom natuurlijk!

Wat gebeurt er daarna?

We bedanken je graag persoonlijk voor je bijdrage! Als je na het doen van je donatie een email stuurt naar gift@newpageministries.org geef je ons de gelegenheid om je een bedankkaartje te sturen per post en je op de hoogte te houden van ontwikkelingen rond de ministry.

Legt New Page Ministries financieel verantwoording af aan een organisatie?

We nemen onze door God gegeven verantwoordelijkheid om wijs en verantwoordelijk om te gaan met iedere gift serieus. We leggen hierover verantwoording af aan zowel Stichting Werkers in de Wijngaard als ABWE.

Nogmaals dank voor je vrijgevigheid naar New Page Ministries.

Mogelijkheden tot doneren: