Voorjaar 2018: na meer dan 35 jaar ondergedompeld te zijn geweest in New Age en moderne spiritualiteit, opende God de ogen van twee, in Spanje wonende, Nederlandse vrouwen. Na deze radicale gebeurtenis veranderde alles. Ze realiseerden zich dat het leven niet meer om hen draaide maar om God. Hun werk, hun inkomen, hun relaties, hun interesses, hun hele manier van leven: ze gingen op weg om alles af te stemmen op Gods wil.

Van de ene dag op de andere stopte bijna al hun werk (terwijl ze soms 10.000 euro verdienden voor hun maatwerk-retraites). God maakte hen duidelijk dat ze in vertrouwen mochten leven en dat Hij zou voorzien. Achteraf gezien was dit echt Gods voorzienigheid, want nu hadden ze als zeer jonge christenen de tijd om de Bijbel te lezen en te studeren, veel online preken te beluisteren en vragen te stellen in online groepen.

“Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.” Spreuken 3:5-6 NBV

In de zomer zochten Ingrid Bijl en Ingrid van den Boogaard (Bo) contact met de enige christen die ze kenden, die al jaren christen was. Hij was verbijsterd over de manier waarop God hen uit de wereld had geplukt en in hun hart en geest aan het werk was gegaan.

Na een paar maanden realiseerden ze zich dat ze op zoek moesten gaan naar een kerk, en meer mensen moesten leren kennen die geloofden in, wat zij nu zagen als, de waarheid. Ze vonden een kleine Engelssprekende christelijke gemeenschap waar ze zich bij aansloten. Later vonden ze ook een kerk waar hun moedertaal werd gesproken: Nederlands. Bijbelgetrouwe kerken zijn moeilijk te vinden, vooral in Spanje, waar slechts 0,4 % van de mensen praktiserend protestants-christen is.

2019

Op 3 maart 2019 lieten Ingrid en Bo zich dopen in de Middellandse Zee, als bevestiging van hun geloof.

” Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” Jezus in Johannes 3:3 HSV

Bo, die een achtergrond had in de kunst, begon na te denken over hoe ze dat wat haar was overkomen kon delen met haar vrienden en familie, die allemaal geen christenen waren. Vanaf het moment van haar bekering was het heel duidelijk dat zij geroepen was om God te dienen met de creatieve talenten die Hij haar had gegeven. Dit werd bevestigd door verschillende ouderlingen, zendelingen en andere christenen. Ze sprak met veel mensen, deelde haar geloof, maar wilde ook een getuigenisvideo maken. Ze startte de ‘IAMoneworld creative ministry’ en in het voorjaar van 2019 begon ze te werken aan de video. In dezelfde periode werd Bo met haar ministry uitgenodigd om deel uit te maken van Live Global. Live Global is onderdeel van de bekende Amerikaanse zendingsorganisatie ABWE (opgericht in 1939).

In de zomer van 2019 werden Bo en Ingrid uitgenodigd door de predikant van hun internationale kerk in Spanje, om met hem en zijn vrouw mee te gaan op reis door de VS. Ze waren vele jaren zendeling geweest in Thailand en gingen voor korte tijd naar hun geboorteland om kerken, vrienden en familie te bezoeken.

Bo en Ingrid hadden ook de gelegenheid om het hoofdkantoor van Live Global/ABWE in Pennsylvania te bezoeken. Het was een buitengewone reis, zowel fysiek (van de staat Washington, Oregon en Californië naar de oostkust, Washington, Harrisburg en New York City) als geestelijk. Ze hebben veel geleerd van alle christenen die ze hebben mogen ontmoeten. Ook de buitengewone vriendelijkheid en gastvrijheid waarmee ze werden ontvangen zullen ze nooit vergeten!

” Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.” Paulus in zijn brief aan de Romeinen, 12:12-13 HSV

Ingrid heeft een achtergrond in coaching en counseling, en tijdens hun reis naar de USA had ze de gelegenheid om met een aantal predikanten te spreken over coaching en counseling vanuit een Bijbels perspectief. Het werd haar duidelijk dat ze geroepen was om een ministry te starten als Bijbels counselor (Biblical Counseling), niet alleen om mensen met geestelijke, emotionele en spirituele problemen te helpen, maar ook om Bijbelse Counseling meer bekendheid te geven in Europa. In oktober 2019 begon ze met een online studie bij het Biblical Counseling Center (IL, USA).

In de tussentijd maakte Bo haar getuigenisvideo af. Ze publiceerde de video ‘A Life in 15 Minutes’ op YouTube en op haar privé Facebookpagina op 8 december 2019, en onmiddellijk begonnen mensen te reageren: e-mails, privéberichten en vele reacties op social media volgde. Niet alleen haar familie en vrienden reageerden op de video, maar mensen van over de hele wereld begonnen contact met haar op te nemen. Van Australië tot Zuid-Afrika, van Pakistan tot Canada, van Peru tot Spanje en Saoedi-Arabië, Nederland en de VS. Ze deelden hun verhalen, stelden vragen, en gesprekken ontstonden. De meesten waren overrompeld door haar zeer persoonlijke getuigenis en waren diep geraakt. Het was echt verbazingwekkend en ook behoorlijk overweldigend! Ingrid begon te helpen bij het voeren van gesprekken met mensen online, en werd onderdeel van de IAMoneworld ministry.

“Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.” Paulus in zijn brief aan de Efeziërs, 2:10 NBV

We realiseerden ons dat een ministry als deze stevige ondersteuning in gebed nodig had. In januari 2020 begonnen we mensen uit te nodigen voor onze online gebedsgroep. Op dit moment bestaat de groep uit zo’n 100 mensen van over de hele wereld die het werk ondersteunen in gebed. We begonnen met gebed voor Gods voorzienigheid om ook financiël gesteund te worden binnen de ministry, nu we er nagenoeg fulltime mee bezig waren.

2020

In januari 2020 startten we met het organiseren van kleinschalige huisconcerten waar we de getuigenisvideo lieten zien en nieuwe (aanbiddings)muziek speelden, die Bo eerder in 2019 had geschreven. Deze bijeenkomsten werden echt geleid door de Geest en lieten ons zien welke impact de video had op mensen in hun dagelijks leven.

Begin 2020 startte Ingrid ook haar eigen ministry, gericht op Bijbelse counseling. Ze begon artikelen te schrijven en als Bijbels counselor had ze online gesprekken met mensen van over de hele wereld. Dit kwam echt van de grond in maart 2020: vanwege Covid-19 ging een deel van de wereld op slot, dus online communicatie werd nog belangrijker. Toen gebeurde er iets verrassends: vlak voor de lockdown had Ingrid twee keer binnen drie dagen een ontmoeting met de Nederlandse ambassadeur in Spanje. Toen Spanje voor 6 weken op slot ging, begonnen Nederlanders in Spanje de hulp in te roepen van de Nederlandse ambassade voor emotionele en mentale ondersteuning. De ambassade in Madrid was niet geheel toegerust om aan dergelijke verzoeken te voldoen, dus bood Ingrid haar hulp als counselor gratis aan. Heel wat Nederlanders die in Spanje woonden namen contact met haar op en dit gaf haar de kans om mensen in nood te helpen en te dienen, en ook een relatie op te bouwen met de ambassadeur en andere mensen van de ambassade. Het is zo prachtig om God te zien werken in elk detail van ons leven, van dag tot dag!

“Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas.” Deuteronomium 32:2 HSV

Tijdens de lockdown begon Bo met het produceren een serie van 73 video’s met Bijbelverzen, om online te delen. Ze werden onder andere gedeeld op de Facebook en Instagrampagina’s van GlobalRize, een online zendingsorganisatie uit Nederland. Later datzelfde jaar werd Bo uitgenodigd om 10 bijbelvideo’s te maken voor de zendingsorganisatie Open Doors, voor online gebruik in een specifieke regio. Daarnaast maakte ze ook verschillende muziekvideo’s.

In de zomer van 2020 kregen we de kans om naar ons thuisland Nederland te gaan. Wat eerst gepland was als een reis van 3 weken, werd een reis van 2,5 maand. God had andere plannen… We bezochten kerken, hadden het voorrecht om onze getuigenissen te delen op allerlei plaatsen bij allerlei mensen (kerken, huisgroepen en persoonlijk) en ontmoetten veel nieuwe mensen. Omdat we in Nederland niet in de kerk zijn opgegroeid (we zijn in Spanje tot geloof gekomen), kenden we bijna geen Nederlandse christenen en wisten we niet veel over kerk en kerkcultuur. We zijn dankbaar voor deze ervaring en voor wat God ons wilde laten zien, weten en leren.

In de loop van 2020 hadden enkele voorgangers en jeugdgroepleiders ons gevraagd of we aanvullend materiaal zouden kunnen maken dat aansloot bij de getuigenisvideo, vanwege de relevante onderwerpen die in Bo’s getuigenisvideo aan de orde kwamen. In september 2020 zijn we begonnen met het maken van studiemateriaal voor kleine groepen, ruimhartig ondersteund door de stichting Pharus. (Pharus is een christelijke organisatie die projecten financieel ondersteunt ‘die aansprekend zijn en het  verschil kunnen maken’). In diverse landen zijn aansluitend try-outs opgestart van het studiemateriaal en het materiaal is nu in de definitieve versie te vinden onder het kopje ‘verdieping’ op deze website.

“Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.” Spreuken 16:9 HSV

Begin 2021

In februari 2021 is Ingrid begonnen met haar studie bij ABC, de ‘Association of Biblical Counselors’; een diepgaande studie om gecertificeerd Bijbels counselor te worden volgens de hoge standaard van ABC. In september 2022 ontving ze haar Biblical counselor certificaat.

Steeds meer mensen leerden het verhaal en de ministry van Ingrid en Bo kennen, en ze werden uitgenodigd door verschillende online platforms met een groot bereik voor interviews, podcasts en live streams (zoals bv SheRises en Groot Nieuws Radio).

New Page ministries is de samenvoeging van de ministries van Bo en Ingrid. Ze hebben nog steeds elk hun eigen ministry en hun eigen roeping, maar het werd duidelijk dat beide ministries echt complementair aan elkaar zijn en elkaar op veel vlakken versterken.

In de relatief korte tijd dat New Page Ministries bestaat, zien we van dag tot dag God op overtuigende wijze werken:

  • We ontvangen wekelijks berichten van mensen die gezegend zijn door onze bediening.
  • We zijn zeer dankbaar voor een grote groep mensen die de bediening ondersteunen in gebed.
  • Mensen zijn begonnen om de bediening financieel te steunen.
  • God zendt de juiste mensen op het juiste moment: enerzijds mensen die wij kunnen dienen en anderzijds mensen die onze ministry ondersteunen en verder helpen.

We zijn zeer gezegend om te zien hoe Hij onze ministry gebruikt om de harten te bereiken van zoveel mensen van over de hele wereld, online en offline, ongelovigen en christenen. We zijn dankbaar dat we deel mogen uitmaken van twee kerken (de internationale en de Nederlandse kerk), waar we het voorrecht hebben om te dienen in muziek, communicatie en praktische zaken.

De laatste ontwikkelingen…

In 2021 ontstond bij ons beiden, min of meer tegelijkertijd, het verlangen om meer lokaal te werken, hier in de regio Alicante (Spanje). We realiseerden ons dat wanneer je mensen persoonlijk ontmoet, je op een andere manier kunt werken, vooral wat betreft gastvrijheid, discipelschap, het ondersteunen van mensen in de naaste omgeving en het investeren in een lokaal netwerk. Veel mensen hebben het moeilijk en leven in onzekere tijden. Relaties opbouwen en mensen echt ontmoeten is nu nog belangrijker geworden; alleen online ondersteuning bieden is niet genoeg.

“Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen?” David in Psalm 56:12 HSV

Begin 2022 hebben we een lokatie gevonden midden in het centrum van Alicante, van waaruit we werken met de creative ministry en het Centrum voor Biblical Counseling Europe. Er is een bibliotheek, en samen met anderen organizeren we gebedsbijeenkomsten, Bijbelstudies, lezingen en meer. Zo kunnen we ook lokaal uitreiken, mensen uitnodigen en bijeen komen. Wat zou het geweldig zijn als dit bij zou kunnen dragen aan het draagvlak voor het ontstaan van een Bijbelgetrouwe Engelstalige kerk in Alicante!

Eind 2022 voorzag de Heere ook in een andere plek, op 20 minuten van het centrum van Alicante, direct aan zee. Een plek die HOMe (House Of Ministry españa) heet, waar zusters en werkers kunnen rusten, opladen en bemoedigd kunnen worden. God voorzag in dit huis voor Zijn mensen. Hoe groot is Hij!

Kortom…

God is duidelijk aan het werk. Wat gaat Hij nog meer doen?

“Want de HEERE is een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden.” Psalm 95:3 HSV

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van hoe God New Page Ministries gebruikt om in de levens van mensen te werken en Zijn waarheid te delen. In Spanje en over de hele wereld!