Christenen en New Age – Introductie

Meer dan 30 jaar was ik ondergedompeld in New Age en moderne spiritualiteit, op zoek naar God. Op zoek naar de waarheid. Op zoek naar inzicht. Toen God zich in 2018 aan mij openbaarde door zijn Woord, de Bijbel, was ik behalve diep ontroerd ook geschokt. Waarom kende ik geen christenen in Nederland? Waarom heeft het meer dan 50 jaar moeten duren voordat iemand mij persoonlijk vertelde dat Jezus de Weg, de Waarheid en Het Leven is?

Waarom moet je als christenen kennis hebben van New Age?

Het afgelopen jaar heb ik met veel christenen mogen spreken en hen verteld over mijn zoektocht. Ik ontdekte dat er een aantal redenen waren waarom christenen niet uitreiken naar mensen zoals ik was. Denk daarbij aan angst voor afwijzing, onbekendheid met ‘de buitenwereld’ of het niet zien als hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik ontdekte ook dat christenen vaak ook in een soort christelijke bubbel zitten: met christelijke clubs, christelijke scholen en christelijke vrienden. Ik ontdekte dat christenen vaak geen idee hebben dat er in ‘de buitenwereld’ veel mensen zijn zoals ik, met een diep verlangen naar de waarheid. Het is zoals God zegt in Lukas 10:2

“En Hij zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.”

Sinds 2019 geef ik lezingen in kerken over God’s werk in mijn leven. In deze lezingen toon ik wat mijn vragen, mijn zoektocht en mijn verlangen was, zodat je inzicht krijgen in wat zich afspeelt in de harten van (een aantal van) jouw buren, vrienden en collega’s. Ook vertel ik over de gevaren van New Age en moderne spiritualiteit. Dit is niet slechts een onbeduidend achterblijfsel uit de jaren 70, maar een enorm grote, wereldwijde beweging die alom aanwezig is en op allerlei wijzen het leven, het denken van christenen binnensluipt. En zo ook in kerken en vormen van geestelijk zorg binnengebracht wordt.

Als ervaringsdeskundige ken ik deze wereld van binnen en van buiten. Ik ken de deceptie ervan en ik ken de gevaren. Ik zie dat het in de haarvaten van onze maatschappij zit en ik ken de aantrekkingskracht van dit gedachtegoed op mensen die zoekend zijn. Ik zie hoe jonge christenen er gevoelig voor zijn.

Daarom mijn oproep aan alle kerken en alle christenen: ‘Maak je bekend met de wereld van de New Age en moderne spiritualiteit!’ Weet wat zich daar afspeelt. Ontwikkel je onderscheidingsvermogen zodat je de jonge generatie en de kerk als geheel kunt behoeden voor valse leringen. New Age is namelijk zeer aantrekkelijk en onschuldig verpakt als bijvoorbeeld: meditatie, mindfulness, yoga, mystiek, persoonlijkheidstesten en vele, vele andere praktijken.

Serie korte artikelen

Na afloop van de lezingen krijg ik regelmatig de vraag: ‘Wat kunnen wij doen als kerk, als christen, om mensen zoals jij was te bereiken?’ Ik zal je in een serie kleine artikelen een aantal aandachtspunten aanreiken die je inzicht geven in de wereld van de New Agers, die je helpen bij het evangeliseren van de spirituele zoekers en die je helpen bij het ontwikkelen van je onderscheidingsvermogen. In een aantal (Engelstalige) artikelen geef ik een uitgebreide toelichting op New Age en wat je daarvan moet weten als christen.

Heb je vragen, heb je behoefte aan een gesprek of wil je dat ik een lezing verzorg voor je gemeente, een huisgroep of een conferentie? Neem dan vooral contact op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven